Sebab-sebab saling mewarisi

Advertisement
Sudut Hukum | Sebab-sebab saling mewarisi

Nasab

Ahli waris dengan sebab nasab adalah ahli waris yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sedangkan anak yang dilahirkan dari perkawanan yang tidak sah hanya memperoleh warisan dari pihak ibu dan keturunannya.

 Perkawinan

Disebabkan oleh perkawinan yang sah, sehingga menyebabkan suami dan istri saling mewarisi.

 Wala’

Sebab-sebab saling mewarisiWala’ juga menjadi salah satu sebab adanya mewarisi. Wala’ adalah memerdekakan hamba (budak)

Agama


Baru ada saling mewarisi, jika keduanya memeluk agama yang sama. Maka dalam hal ini orang Islam tidak saling mewarisi dengan orang kafir, begitu juga sebaliknya.[]

Dapatkan update topik terbaru via email dengan mendaftarkan alamat email anda di form di bawah ini: