Tiga sebab yang menyebabkan surat kuasa tidak berlaku lagi

Advertisement
SUDUT HUKUM | Tiga sebab yang menyebabkan suratkuasa tidak berlaku lagi


Surat kuasa yang diajukan dapat berakhir apabila:
1.       Pemberi kuasa menarik kembali secara sepihak
2.       Salah satu pihak meninggal dunia

3.       Penerima kuasa melepas kuasa. Dengan catatan, pelepasan  harus diberitahu kepada pemberi kuasa, namun hal ini tidak diperbolehkan dalam keadaan yang tidak tepat. 
Advertisement