[buku] Harta Intelektual Menurut Fiqh Islam

Ads
[buku] Harta Intelektual Menurut Fiqh IslamKarya ini dihasilkan dengan harapan mengisi kekurangan sumber bacaan yang membicarakan cabang ilmu berkaitan Harta Intelektual. Kelangsungan daripada harapan itu penghasilan karya ini secara langsung mempunyai tujuan memberi kefahaman kepada pembaca tentang konsep harta intelektual. Dalam menjelaskan konsep harta intelektual ini, penulis menggarap pendekatan perbandingan antara fiqh Islam dengan undang–undang Malaysia. Namun begitu, pembicaraan secara mendalam berkisar dalam ruang lingkup fiqh Islam. Diharapkan buku ini boleh memberi kefahaman dan dorongan kepada masyarakat agar lebih sensitif terhadap isu harta intelektual supaya fenomena transaksi yang diharamkan oleh Islam seperti cetak rompak dan plagiat dapat dibendung dan dihindar. (*mediajayastore.com)

Harta Intelektual Menurut Fiqh Islam: Pendekatan Perbandingan dengan Undang–undang Malaysia
Pengarang : Arieff Salleh Rosman
Tahun : 2002
ISBN 983-52-0259-1
Halaman : 175 

Download disini

Ads