[buku] Halal dan Haram Dalam Islam

Ads
Sudut Hukum |  Halal dan Haram Dalam Islam

Penulis : Dr. Yusuf al-Qardhawi
Halal dan Haram Dalam Islam

Antara keistimewaan buku ini ialah:
- Menjawab dan menghurai permasalahan ummah pada masa kini
- Memperkenalkan masyarakat kepada dalil-dalil, secara naqli dan aqli
- Memimpin pembaca untuk mengenali cara intinbat hukum
- Mengemukakan fatwa ulama dan pendapat mereka
- Mendahulukan maslahah dan menolak mafsadah dalam mengemukakan ijtihad
- Tidak terikat dengan hanya satu-satu mazhab

  • Direct Download
  • Ads