Saturday, 12 April 2014

Ukuran dan takaran dalam syariah (2)

SUDUT HUKUM | ini adalah sambungan dari tabel sebeumnya: Ukuran dan takaran dalam syariah

JARAK DAN PANJANG
NAMA SATUAN
PERBANDINGAN
CM
METER
KILOMETER
Sya’rah al-baghl
0,054Sya’irah
6 sya’irah
0,324


Usbu’ (jari)
6 sya’irah
1, 944


Qabdhah (genggam)
4 usbu’
7,776


Syibr (jengkal)
12 usbu’
23,328


Qadam (kaki)
4 qabdhah
31,104


Dzira’ (tangan)
6 qabdhah
46,656


Dzira’ al-hasyimy
8 qabdhah
62,208


Ba’ (lengan)
4 dzira’ umum
186,62
1,8662

Hathwah (langkah)
3 qadam
93,31


Ghalwah
400 dzira’ umum

186,624

Mil
4000 zdira’ umum

1866,24
1,86624
Farsakh
3 mil/ 1200 dzira’

5598,75
5,59875
Barid
4 farsakh/12 mil/ 4800 dzira’

22394,88
22,39488
Marhalah
2 bard/ 8 farsakh /24 mil

44789,76
44,78976

UKURAN LUAS
NAMA SATUAN
PERBANDINGAN
CM²
M²
Qashbah
6 dzira’ hasyimiyah
369 CM²
3,73248  M²
jarib
100 qasybah
3696 CM²
373, 248 M²