Tindak Pidana Berupa Tak Berbuat Sesuatu (Nalaten)

Advertisement
Sudut Hukum | Tindak Pidana Berupa Tak Berbuat Sesuatu (Nalaten)

Wujud perundang-undangan dalam hukum pidana, adakalanya seseorang akan dihukum pidana apabila tidak melakukan perbuatan tertentu, seperti misalanya Pasal 224 KUHP yang mengancam hukuman pidana seorang yang telah dipanggil dengan sah sebagai saksi dalam suatu perkara dimuka hakim, yang bersangkutan tidak datang menghadap tanpa sebab yang sah (Wirjono Prodjodikoro, 1980 : 35).

0 Response to "Tindak Pidana Berupa Tak Berbuat Sesuatu (Nalaten)"

Post a Comment

Seluruh isi tanggapan tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi Suduthukum berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.