Jenis-jenis Zakat

Advertisement
SUDUT HUKUM | Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua, yaitu:

  1. Zakat harta (zakat maal) yang terdiri dari emas, perak, binatang, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), dan barang perniagaan.
  2. Zakat jiwa (zakat nafs), zakat ini populer di tengah umat sebagai zakatul fitri yaitu zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim di bulan Ramadhan dan menjelang shalat idul fitri.

0 Response to "Jenis-jenis Zakat"

Post a Comment

Seluruh isi tanggapan tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi Suduthukum berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.