Accessoir

Advertisement
Accessoir adalah Perjanjian tambahan yang berlaku dan absah sesuai perjanjian pokok.